Sûfi ve Şiir

Osmanlı şiiri, tasavvufi bir şiir midir?
Şiirle İslam’ı bağdaştırmak mümkün müdür?
Osmanlı’da şiir nedir?
Tasavvuf şiirinin muhatabı kimdir?
Kıymetli, Mahmut Erol Kılıç Hoca; ‘Sufi ve Şiir’ adıyla (İnsan Yayınları, 2004) yayımladığı kitabında bu soruları yanıtlamıştı. Kitabı okumak yani tam manasıyla okumak bir türlü nasip olmamıştı. Geçen ay yaptığım okumalarda not defterime bir şeyler karalamışım. Nasip bugüne imiş…

Evet kitapla ilgili öncelikle belirtmeliyim ki, ‘Sufi ve Şiir’, Ord. Prof. Fuad Köprülü hocanın “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıf”ından sonra, bu alanda yapılmış en nitelikli ve kuşatıcı bilimsel çalışmaların başında yer alıyor.

Okumaya devam et

Vatan Bilinci

“Vatan sevgisi imandandır” (Hadis-i Şerif) Vatan, uğruna ölünmeyi hak eden kutsal bir emanettir millete. Atalarımızın şanlı mirası, gelecek kuşakların henüz yaşanmamış ideal hatırasıdır…

Özlem ve sıla yükle hasret, buram buram kokan cennettir. Vatan bir şiir, vatan bir musiki, vatan bir ahenk. Ana bağrıdır vatan; gül kokan. Ana kalbi, ana yüreğidir, şefkatle, muhabbetle, sevgiyle, merhametle atan. Her karış toprağında binlerce kara sevda saklayan sırdaştır o. Canları canıyla besleyen candaş, can yoldaştır vatan…

Okumaya devam et

Cihan Harbi Yahudiler ve Türkler

icerik

25 milyon insan canına mal olan Cihan Harbi, yalnız bir şey kazandırdı: Milliyet bilinci! Her milletin hür olması artık cihan adaletinin bir esası olacaktır! Birçok milletler böylelikle esirlikten kurtulmuştur. İhtimaldir bir gün dünya Türkleri ve garip Türklüğümüz de özgürlüğüne bu vesile ile kavuşacaktır!

Fakat kurtulan milletler içinde en acıklı kurtuluş zavallı Yahudilere nasip olmuştur. Bu ırk dünyaya 30-40 asırdan beri Türkiye hariç dünyanın her coğrafyasında zulüm ve nihayetsiz bir i’tisaf altında kalarak yaşamışlardır…

Kabahatleri ise tamamıyla tarihi… Yani Hristiyanlarca Hz. Mesih’in(İsa) katili sanılıyorlardı. Türklere göre de İsa peygamberin göğe çıkmasına sebep olanlar Yahudilerdi…

Okumaya devam et