Müteradif (Eş Mânâlı) Kelimeler

en-iyi-kelime-bulmaca-oyunları

Efendim müteradif yani eş manalı kelimeler ne kadar çok bilirse insan dili de o kadar gelişir ve zenginleşir.

Müteradifler, birbirinin aynı ya da ikizi kelimeler değillerdir. Bu kelimelerin aralarında ince bir çizgi vardır ve bu ince çizgi bize farklı duygular ifade ettirirler.

Örneğin şu cümlelere gelin hep birlikte bakalım…

Hanümanımız yıkılmadı ama yuvamızdan olduk. Mesken derdi de bir mesele . . . Galiba eski evin altındaki kayıkhaneyi ikametgâh diye kullanacağım. Allah kimseyi barınaksız komasın. Köşkte, mâlikânede, devlethânede gözümüz yok. Akşam oldu mu tut fakirhânenin yolunu. Ocağım de, başını sok.”

Okumaya devam et

Medya ve Cinsellik

64490
Manevî, ruhanî, nuranî, kalbî ve lahutî zevk ve lezzetlerden bîhaber olan zevatın bu hayattaki en büyük ve en mühim zevk ve lezzet olarak cinsellik ve seks eksenli hazları bilmeleri ve ömürlerini adeta bu eksene göre ayarlamaları ve dahi çevresindekilerden de bunu beklemeleri tabii ve mazur görülebilir…

Okumaya devam et

Kültür ve Medeniyet

Kültür ve medeniyet birbiriyle aynı anlamı çağrıştırsa da ikisi de birbirinden ayrı ayrı şeylerdir. Thrurnwald göre medeniyet (ya da uygarlık), teknik donanım ve bilgidir. Kültür ise, bir insan topluluğundaki sosyal ilişkilerin yapısı, zihniyet ve değerlerdir. Birlikte yaşama esnasında oluşan geleneklerin, kurumların ve fikirlerin meydana getirdiği sistem kültürdür.

1568300615_Icerik

Demek ki kültür, toplumun yaşama ve değerlendirme tarzıdır.

Okumaya devam et